129142
1

տաբելավար - բացատրություն

տաբելավարի, տաբելավարներ, [գոյական] (գրասենյակային)
Հիմնարկության՝ ձեռնարկության ևն աշխատակիցների աշխատանքի լինելը և բացակայություններն ու
ուշացումները տաբելի մեջ գրանցող և հաշվառող պաշտոնյա:
1403
129142
2

տաբելավար - հոմանիշներ

129142
4

տաբելավար - ռուսերեն թարգմանություն

129142
3

տաբելավար - անգլերեն թարգմանություն