129155
1

տագնապաբեր - բացատրություն

[ածական]
1. Տագնապալից լուր բերող՝ ազդարարող:
2. Տագնապ պատճառող՝ առաջացնող:
1403
129155
2

տագնապաբեր - հոմանիշներ

129155
4

տագնապաբեր - ռուսերեն թարգմանություն

129155
3

տագնապաբեր - անգլերեն թարգմանություն