129158
1

տագնապազդու - բացատրություն

[ածական]
Տագնապ ազդող՝ պատճառող, տագնապեցնող, ահազդու:
1403
129158
2

տագնապազդու - հոմանիշներ

129158
4

տագնապազդու - ռուսերեն թարգմանություն

129158
3

տագնապազդու - անգլերեն թարգմանություն