129166
1

տագնապահարույց - բացատրություն

[ածական]
Տագնապ հարուցող՝ առաջացնող:
1403
129166
2

տագնապահարույց - հոմանիշներ

129166
4

տագնապահարույց - ռուսերեն թարգմանություն

129166
3

տագնապահարույց - անգլերեն թարգմանություն