129165
1

տագնապահարվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Տագնապահարել -ի:
1403
129165
2

տագնապահարվել - հոմանիշներ

129165
4

տագնապահարվել - ռուսերեն թարգմանություն

129165
3

տագնապահարվել - անգլերեն թարգմանություն