129173
1

տագնապասիրտ - բացատրություն

[ածական]
Տագնապած սրտով:
1403
129173
2

տագնապասիրտ - հոմանիշներ

ա. Տագնապամիտ:
129173
4

տագնապասիրտ - ռուսերեն թարգմանություն

129173
3

տագնապասիրտ - անգլերեն թարգմանություն