129181
1

տագնապոտ - բացատրություն

[ածական]
1. Տագնապալի:
2. Տագնապ արտահայտող՝ պարունակսղ:
3. Շտապողականություն պահանջող, եռ ու զեռով լի:
1403
129181
2

տագնապոտ - հոմանիշներ

նապալից:
129181
4

տագնապոտ - ռուսերեն թարգմանություն

129181
3

տագնապոտ - անգլերեն թարգմանություն