129188
1

տաժանագին - բացատրություն

[ածական, մակբայ]
Շատ տաժանելի, շատ չարչարալից, տանջալից:
1404
129188
2

տաժանագին - հոմանիշներ

ա. մ. Տառապագին, տանջագին:
129188
4

տաժանագին - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Տաժանելի։
129188
3

տաժանագին - անգլերեն թարգմանություն