129189
1

տաժանագինորեն - բացատրություն

[մակբայ] (հազվադեպ)
Տաժանագին կերպով:
1404
129189
2

տաժանագինորեն - հոմանիշներ

129189
4

տաժանագինորեն - ռուսերեն թարգմանություն

129189
3

տաժանագինորեն - անգլերեն թարգմանություն