129190
1

տաժանագործ - բացատրություն

[ածական] (հազվադեպ)
1. Տաժանելի գործ կատարող, խիստ տանջալից գործ կատարող:
2. Չարչարանք՝ տանջանք պատճառող:
1404
129190
2

տաժանագործ - հոմանիշներ

129190
4

տաժանագործ - ռուսերեն թարգմանություն

129190
3

տաժանագործ - անգլերեն թարգմանություն