129191
1

տաժանալից - բացատրություն

[ածական]
Տաժանքով՝ չարչարանքով լի, չարչարալից:
1404
129191
2

տաժանալից - հոմանիշներ

յ նակիր, դժվար, դժվարին դժվարակիր, դժնդակ, անտանելի, սոսկալի չարչարալից, բազմաչարչար, տքնաջան, քըրտ նաջան, տառապալի, տառապալից, հոգնեցոլ ցիչ, ծանրատաղտուկ, (կվդ.) աշխատալի հոգնաջան, տաժանավոր, տաժանաշատ, տա ժանատեսիլ, չարչարական, չարչարակիր, չար չարիչ, դժնդակակիր, տաժանիչ, տաժանքոտ
129191
4

տաժանալից - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Каторжный. 2. Тяжкий, мучительный.
129191
3

տաժանալից - անգլերեն թարգմանություն