129193
1

տաժանալլուկ - բացատրություն

[ածական] ( հին, բանաստեղծական)
Դաժանորեն լլկված՝ լքված, չարաչար լլկված:
1404
129193
2

տաժանալլուկ - հոմանիշներ

129193
4

տաժանալլուկ - ռուսերեն թարգմանություն

129193
3

տաժանալլուկ - անգլերեն թարգմանություն