129196
1

տաժանակիր աշխատանք - բացատրություն

1. (մինչհեղափոխական) Աքսորի դատապարտվածների խիստ ծանր՝ պարտադիր աշխատանքը աքսորավայրում՝ որպես պատիժ:
2. Խիստ ծանր՝ տանջալից աշխատանք:
1404
129196
2

տաժանակիր աշխատանք - հոմանիշներ

ա. Տաժանալի, տաժանա կան, դժվար, դժվարին, ծանր, դժվարակիր դժնդակ, չարքաշ, անտանելի, սոսկալի, տա I ժանալից: չարչարալից, բազմաչարչար, տըք ձաշան, քրտնաջան, տառապական, տառապալից, տառապալի, ծոգնեցուցիչ, ծանրատաղտուկ, հոգեհան, (հզվդ.) աշխատալից, հոգնաջան, տաժաեաշատ, տաժանւիչ, տա ժամա վոր, տաժանա տեսիլ, տաժանքոտ, չարչարական, չարչաթիչ, չարչարակիր, դժնդակակիր, դժոխատանջ: Տաժանելի:
129196
4

տաժանակիր աշխատանք - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Каторжный. 2. գ. Каторжник. ◊ Տաժանակիր աշխատանք каторжная работа.
129196
3

տաժանակիր աշխատանք - անգլերեն թարգմանություն

1) convict
2) back