129200
1

տաժանանք - բացատրություն

Տե՛ս
Տաժանք:
1404
129200
2

տաժանանք - հոմանիշներ

129200
4

տաժանանք - ռուսերեն թարգմանություն

129200
3

տաժանանք - անգլերեն թարգմանություն