129204
1

տաժանել - բացատրություն

1. [ներգործական բայ] Չարչարել, նեղել:
2. [չեզոք բայ] Չարչարվել, տանջվել:
3. Միատեսակ և անօգուտ գործից հոգնել:
1404
129204
2

տաժանել - հոմանիշներ

աեն 1. Չարչարել 1 նշան.: 2. Չարչարվել:
129204
4

տաժանել - ռուսերեն թարգմանություն

129204
3

տաժանել - անգլերեն թարգմանություն