134175
1

րաբբունի - բացատրություն

րաբբունու, [գոյական] (կրոնական, հնացած)
Նույնն Է՝ Ռաբբունի:
1465
134175
2

րաբբունի - հոմանիշներ

տես վարդապետ:
134175
4

րաբբունի - ռուսերեն թարգմանություն

134175
3

րաբբունի - անգլերեն թարգմանություն