134176
1

րաբունական - բացատրություն

[ածական] (հնացած)
Րաբունիին հատուկ, րաբունիի:
1465
134176
2

րաբունական - հոմանիշներ

տես վարդապետական:
134176
4

րաբունական - ռուսերեն թարգմանություն

134176
3

րաբունական - անգլերեն թարգմանություն