134177
1

րաբունի - բացատրություն

րաբունու, [գոյական] (հնացած)
Նույնն Է՝ Ռաբբունի:
1465
134177
2

րաբունի - հոմանիշներ

134177
4

րաբունի - ռուսերեն թարգմանություն

134177
3

րաբունի - անգլերեն թարգմանություն