134178
1

րաբունորեն - բացատրություն

[մակբայ] (հնացած)
Որպես րաբունի:
1465
134178
2

րաբունորեն - հոմանիշներ

տես վարդապետաբար:
134178
4

րաբունորեն - ռուսերեն թարգմանություն

134178
3

րաբունորեն - անգլերեն թարգմանություն