134184
1

րոշ - բացատրություն

[ածական]
Մաքուր, մաքրափայլ:
1465
134184
2

րոշ - հոմանիշներ

134184
4

րոշ - ռուսերեն թարգմանություն

134184
3

րոշ - անգլերեն թարգմանություն