134199
1

րոպեապես - բացատրություն

[մակբայ]
Նույնն Է՝ Րոպեաբար:
1466
134199
2

րոպեապես - հոմանիշներ

տես Րոպեաբար:
134199
4

րոպեապես - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Րոպեաբար:
134199
3

րոպեապես - անգլերեն թարգմանություն