134190
1

րոպեն կորցնել - բացատրություն

Նույնն Է՝
Րոպեն ձեռքից բաց թողնել:
1465
134190
2

րոպեն կորցնել - հոմանիշներ

134190
4

րոպեն կորցնել - ռուսերեն թարգմանություն

134190
3

րոպեն կորցնել - անգլերեն թարգմանություն