134202
1

րոտ - բացատրություն

Տե՛ս
Վաշտ:
1466
134202
2

րոտ - հոմանիշներ

134202
4

րոտ - ռուսերեն թարգմանություն

134202
3

րոտ - անգլերեն թարգմանություն