147221
1

ր տառը - բացատրություն

1. Հայկական այբուբենի 32-րդ տառը, միաթրթիռ լեզվային ձանորդ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև [թվական] 5000, 5000-րդ:
1465
147221
2

ր տառը - հոմանիշներ

147221
4

ր տառը - ռուսերեն թարգմանություն

1. Тридцать вторая буква армянского алфавита. 2. Числовое значение — 5000, пятитысячный.
147221
3

ր տառը - անգլերեն թարգմանություն