134204
1

ցաթել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. (արևմտահայերեն) Ծագել:
2. Ցայտել:
1466
134204
2

ցաթել - հոմանիշներ

տես Ցայթել 2 նշան.:
134204
4

ցաթել - ռուսերեն թարգմանություն

1. տե՛ս Ցայտել։ 2. տե՛ս Ծագել։
134204
3

ցաթել - անգլերեն թարգմանություն