134209
1

ցախադաշտ - բացատրություն

ցախադաշտի, ցախադաշտեր, [գոյական] (հազվադեպ)
Նույնն Է՝
Ցախոսո:
1466
134209
2

ցախադաշտ - հոմանիշներ

134209
4

ցախադաշտ - ռուսերեն թարգմանություն

134209
3

ցախադաշտ - անգլերեն թարգմանություն