134213
1

ցախահավ - բացատրություն

Տե՛ս
Մայրահավ:
1466
134213
2

ցախահավ - հոմանիշներ

գ. (կենդբ.) Մայրահավ, անտառահավ, մորեկ (փոքրիկ):
134213
4

ցախահավ - ռուսերեն թարգմանություն

134213
3

ցախահավ - անգլերեն թարգմանություն