134216
1

ցախաստան - բացատրություն

ցախաստանի, [գոյական]
Նույնն Է՝ Ցախուտ:
1466
134216
2

ցախաստան - հոմանիշներ

գ. 1. Ցախուտ (բրբ.): 2. Տես Ան տառ:
134216
4

ցախաստան - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ցախուտ:
134216
3

ցախաստան - անգլերեն թարգմանություն