134220
1

ցախավելաձև - բացատրություն

[ածական]
Ցախավելի ձև ունեցող:
1466
134220
2

ցախավելաձև - հոմանիշներ

134220
4

ցախավելաձև - ռուսերեն թարգմանություն

134220
3

ցախավելաձև - անգլերեն թարգմանություն