134218
1

ցախավելի բերանը տալ - բացատրություն

1. Ցախավելով մաքրել, դեն ածել:
2. Խիստ պախարակել՝ քննադատել՝ պարսավել:
1466
134218
2

ցախավելի բերանը տալ - հոմանիշներ

134218
4

ցախավելի բերանը տալ - ռուսերեն թարգմանություն

134218
3

ցախավելի բերանը տալ - անգլերեն թարգմանություն