134219
1

ցախավելով հավաքած - բացատրություն

(արևմտ.)
Դսից-դենից հավաքած (անպետք բաների մասին):
1466
134219
2

ցախավելով հավաքած - հոմանիշներ

134219
4

ցախավելով հավաքած - ռուսերեն թարգմանություն

134219
3

ցախավելով հավաքած - անգլերեն թարգմանություն