134227
1

ցախկեռաս - բացատրություն

ցախկեռասի, [գոյական]
Նույնն է՝ Ցախակեռաս:
1466
134227
2

ցախկեռաս - հոմանիշներ

134227
4

ցախկեռաս - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ցախակեռաս:
134227
3

ցախկեռաս - անգլերեն թարգմանություն