134241
1

ցածահոգի - բացատրություն

[ածական]
Ցած՝ ստոր հոգի ունեցող, ստոր:
1466
134241
2

ցածահոգի - հոմանիշներ

ա. Ստոր, նվաստ, գետնաքարշ, ցածոգի, փոքրոգի, անարգամիտ, հեզահոգի, խոնարհամիտ:
134241
4

ցածահոգի - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ցածհոգի։
134241
3

ցածահոգի - անգլերեն թարգմանություն