134244
1

ցածացվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ցածացնել -ի:
1466
134244
2

ցածացվել - հոմանիշներ

134244
4

ցածացվել - ռուսերեն թարգմանություն

134244
3

ցածացվել - անգլերեն թարգմանություն