134246
1

ցածաքանդակ - բացատրություն

Տե՛ս
Ցածրաքանդակ:
1466
134246
2

ցածաքանդակ - հոմանիշներ

134246
4

ցածաքանդակ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ցածրաքանդակ։
134246
3

ցածաքանդակ - անգլերեն թարգմանություն