134250
1

ցածհոգի - բացատրություն

[ածական]
1. Ցած՝ ստոր հոգի ունեցող, ստոր, անարգ:
2. Ստորություն արտահայտող՝ պարունակող:
3. Ստորություն հանդիսացող:
1466
134250
2

ցածհոգի - հոմանիշներ

134250
4

ցածհոգի - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Низкий, подлый, гнусный. 2. մ. Низко, подло, гнусно.
134250
3

ցածհոգի - անգլերեն թարգմանություն