134255
1

ցածնալ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (արևմտահայերեն)
Նույնն է՝ Ցածրանալ:
1466
134255
2

ցածնալ - հոմանիշներ

134255
4

ցածնալ - ռուսերեն թարգմանություն

134255
3

ցածնալ - անգլերեն թարգմանություն