134251
1

ցածոգի - բացատրություն

[ածական]
1. Ցած՝ ստոր հոգի ունեցող, ստոր, անարգ:
2. Ստորություն արտահայտող՝ պարունակող:
3. Ստորություն հանդիսացող:
1466
134251
2

ցածոգի - հոմանիշներ

տես Ցածահոգի:
134251
4

ցածոգի - ռուսերեն թարգմանություն

134251
3

ցածոգի - անգլերեն թարգմանություն