134256
1

ցածորակ - բացատրություն

Տե՛ս
Ցածրորակ:
1466
134256
2

ցածորակ - հոմանիշներ

134256
4

ցածորակ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ցածրորակ։
134256
3

ցածորակ - անգլերեն թարգմանություն