134257
1

ցածորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Նույնն է՝ Ցածաբար:
1466
134257
2

ցածորեն - հոմանիշներ

134257
4

ցածորեն - ռուսերեն թարգմանություն

մ. Низко, подло, гнусно.
134257
3

ցածորեն - անգլերեն թարգմանություն