134264
1

ցածրակիթ - բացատրություն

ցածրակող
Ցածր կաթնատվություն ունեցող:
1467
134264
2

ցածրակիթ - հոմանիշներ

134264
4

ցածրակիթ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Даюший мало молока, малоудойный, низкоудойный.
134264
3

ցածրակիթ - անգլերեն թարգմանություն