134268
1

ցածրահասակ - բացատրություն

[ածական]
Ցածր՝ կարճ հասակ ունեցող, կարճահասակ:
1467
134268
2

ցածրահասակ - հոմանիշներ

134268
4

ցածրահասակ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Низкорослый, короткий.
134268
3

ցածրահասակ - անգլերեն թարգմանություն

short stature,undersized,of short stature