134233
1

ցած առնել - բացատրություն

Նույնն Է` Ցած բերել:
1466
134233
2

ցած առնել - հոմանիշներ

134233
4

ցած առնել - ռուսերեն թարգմանություն

134233
3

ցած առնել - անգլերեն թարգմանություն