134235
1

ցած դնել - բացատրություն

1. Վերևում գտնվող որևէ բան իջեցնել՝ ներքև դնել:
2. Ձեռքում կամ վրան ունեցած մի բան գետնի կամ մի բանի վրա դնել:
3. Տե՛ս Զենքերը վայր դնել:
4. Տե՛ս Լիազորությունները ցած դնել:
1466
134235
2

ցած դնել - հոմանիշներ

134235
4

ցած դնել - ռուսերեն թարգմանություն

134235
3

ցած դնել - անգլերեն թարգմանություն