137356
1

փաթաթես - բացատրություն

փաթաթեսի, [գոյական] (արևմտահայերեն)
Կարտոֆիլ:
1503
137356
2

փաթաթես - հոմանիշներ

տես Կարտոֆիլ:
137356
4

փաթաթես - ռուսերեն թարգմանություն

137356
3

փաթաթես - անգլերեն թարգմանություն