137365
1

փաթանիվ - բացատրություն

փաթանվի, [գոյական]
Խարիսխն իջեցնելու և բարձրացնելու անիվը, որի վրա փաթաթվում է խարսխաշղթան:
1503
137365
2

փաթանիվ - հոմանիշներ

137365
4

փաթանիվ - ռուսերեն թարգմանություն

137365
3

փաթանիվ - անգլերեն թարգմանություն