137369
1

փաթեթաձև - բացատրություն

[ածական]
Փաթեթի ձև ունեցող, փաթեթի նման:
1503
137369
2

փաթեթաձև - հոմանիշներ

137369
4

փաթեթաձև - ռուսերեն թարգմանություն

137369
3

փաթեթաձև - անգլերեն թարգմանություն