137370
1

փաթեթային - բացատրություն

[ածական]
1. Փաթեթին հատուկ, փաթեթի:
2. Փաթեթի համաի օգտագործվող:
3. Փաթեթման գործով զբաղվող:
1503
137370
2

փաթեթային - հոմանիշներ

137370
4

փաթեթային - ռուսերեն թարգմանություն

137370
3

փաթեթային - անգլերեն թարգմանություն