137382
1

փաթերաքավոր - բացատրություն

[ածական] (գավառական)
Վտանգավոր, աղետաբեր:
1504
137382
2

փաթերաքավոր - հոմանիշներ

137382
4

փաթերաքավոր - ռուսերեն թարգմանություն

137382
3

փաթերաքավոր - անգլերեն թարգմանություն