137392
1

փաթթոցվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Փաթթոցել -ի:
1504
137392
2

փաթթոցվել - հոմանիշներ

137392
4

փաթթոցվել - ռուսերեն թարգմանություն

137392
3

փաթթոցվել - անգլերեն թարգմանություն